2015 – A talajok világéve

logo_onlyAz ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) többek között az élelmiszerbiztonság megvalósításáért, az éhezés visszaszorításáért felel. A 2015-ös év a Talajok Nemzetközi Évének lett megválasztva, ebből kifolyólag a következőkben bemutatjuk a talajok védelmének fontosságát, a talajok szerepét az élelmiszerellátásban, és a talajokat veszélyeztető folyamatokat.

2015-ben megpróbálják a fenti kezdeményezéssel felhívni az emberek figyelmét globálisan arra, hogy életünkben meghatározó szerepe van a bolygónkat borító talajrétegnek, s azt, hogy létünk nagyban függ tőle.

A talaj egy feltételesen megújuló, és érzékenynek mondható élő közeget jelent, amelyről megfelelően kell gondoskodni. A Föld felszín csupán 29 %-a szárazföld, így elmondható, hogy a talaj kis mennyiségben jelenlévő erőforrás, mellyel hatékonyan kell gazdálkodni. Tíz centiméternyi termékeny talaj 2000 év alatt keletkezik, így könnyen belátható, hogy a talajrétegben okozott károknak messzemenő következményei vannak. A városiasodás, az erdőirtás, a túllegeltetés, a klímaváltozás és a sok esetben helytelen mezőgazdasági gyakorlat mind felgyorsították az eróziót, és a szárazföld állapotának romlását. Mindezek következtében a termőföld mennyisége csökken, az ökoszisztémák pedig károsodnak.

A fenntartható módon zajló termelői gyakorlatok megállíthatják a fent említett folyamatokat, azaz elengedhetetlen, hogy a termelők – hozzájutva a megfelelő technológiákhoz, szakértelemhez és támogatáshoz – megállítsák a termőtalajvesztést, az ökoszisztémákban történő károkozást site link.

A talajdegradációs folyamatok mértéke és üteme olyan nagy, hogy a jövő generációk igényeinek kielégítése kétséges.

A kezdeményezés által hirdetett fenntartható talaj – és területhasználat elengedhetetlen a hatékony módon történő élelmiszertermelés biztosításához, továbbá a vidék megélhetésének és egy egészséges környezet megteremtéséhez.

Az alábbiakban bemutatjuk azokat a talajfunkciókat, amelyek miatt elmondható és 3558a62d-e120-4636-8ef9-3109d40ad228_shutterstock_48719800_plant_kiem_jong_bodem_grond_groei_LR_490x330belátható, hogy létünk nagyban függ a talajok állapotától:

– az egészséges talajok az egészséges élelmiszertermelés alapját képezik

– a talajok teszik lehetővé az élelmiszer, gyógyszerhatóanyag és tüzelőanyag előállítás miatt telepített növényzet művelését

– a talajok nagy mértékben hozzájárulnak a biodiverzitás fenntartásához

– a talajok segítségünkre vannak a klímaváltozással szembeni harcban is, hiszen a szén körforgásában kulcsfontosságú szerepet töltenek be

– a víz raktározásával és szűrésével is hozzájárulnak az árvíz és a szárazság idején fellépő problémák leküzdéséhez

– a talajok a nem megújuló erőforrások közé sorolhatóak, ebből kifolyólag védelmük és megőrzésük elengedhetetlen az élelmiszerbiztonság megteremtéséhez és a fenntartható jövőhöz

Most pedig ismertetjük a program 2015-re vonatkozó specifikus céljait:

– a civil szféra és a döntéshozók körében történő figyelemfelkeltés,  a tudatosság növelése, oktatás

– a talaj védelmére vonatkozó hatékony stratégiák és tervek támogatása

– elősegíteni a fenntartható talajmenedzsmentbe történő befektetéseket

– a talajok állapotáról való információgyűjtés, rendszerezés és monitoring rendszerek működtetésének támogatása

Forrás:

www.forestpress.hu

www.fao.org