Környezetmenedzsment rendszerek

környezetmenedzsmentNapjainkban egyre többet hallani a környezetvédelemről, energiatakarékosságról, a klímaváltozás elleni küzdelemről, széndioxid-kibocsátásról. Nem csak az állam vagy az egyének szintjén van jelentősége a környezetvédelemnek, hanem a vállalatok esetében is, leginkább az energiaárakra vetített közvetett gazdasági érdekek és a szigorodó jogszabályok miatt. Emellett gyorsan növekvő jelentőséggel bír az érdekelt felek, partnerek véleménye is, hiszen egyre több vevőnek fontos a környezettudatosság, és a jövőben egyre több tender és jogszabály is megköveteli majd a harmadik fél által tanúsított környezetmenedzsment-rendszerek meglétét.

Cégünk vállalja a teljes körű rendszerépítést, vagy akár külső tanácsadóként is segítjük vállalatának munkatársait a rendszerépítésben.

Amit kínálunk:

 • Környezeti állapotfelmérés, tanulmány készítése a vállalat környezeti teljesítményéről;
 • ISO14001 szabvány szerinti rendszerépítés;
 • EMAS rendelet követelményeinek megfelelő rendszerkiépítése

Miért érdemes környezetmenedzsment rendszert működtetni?

Közvetett előnyök:

 • a vállalati image, goodwill javítása;
 • tendereken, pályázatokon előnyt jelent;
 • megfelelés a külső és belső érdekelt felek elvárásainak;
 • kedvezőbb megítélés a hatóságok részéről;
 • munkatársak, érdekelt felek környezettudatosságának fejlesztése

Közvetlen előnyök:

 • megfelelés a törvényi, jogszabályi előírásoknak;
 • rendszerszerű működés, folyamatos fejlődés, fejlesztések;
 • a jövedelmezőség javítása: csökkenthető az anyag- és energiafelhasználás, a szennyezőanyag -kibocsátás, a keletkezett hulladék mennyisége, a környezeti és működési kockázat.

Miért fontos, a meglévő környezetmenedzsment rendszer tanúsíttatása?

Elolvasom!

Az ISO által megalkotott környezetközpontú irányítási rendszerszabvány éppen a célból született, hogy segítse a vállalatokat egy olyan menedzsmentrendszer kialakításában, amely a vállalat minden tevékenysége során figyelembe veszi a környezetvédelem szempontjait. A rendszer alkalmazható mindenféle típusú és nagyságú szervezetben, és igazodni tud a különböző földrajzi, kulturális és társadalmi feltételekhez. Éppen ezért általános, és nem tartalmaz abszolút jellegű követelményeket a környezeti teljesítményre nézve azon kívül, hogy a környezeti politikában vállaltakat és a vonatkozó jogszabályokat be kell tartani, valamint a folyamatos fejlesztést garantálni kell. Előfordulhat, hogy két, hasonló tevékenységet végző szervezet, amelynek környezeti teljesítménye különböző, egyaránt megfelel a szabvány követelményeinek. A rendszer sikere minden szinten a dolgozók és a felsővezetőség elkötelezettségétől függ, vagyis gyakorlatilag a vállalat felelőssége, hogy csupán “zöldre festi-e” a kerítését, vagy pedig valóban működő rendszert épít ki.

A környezetmenedzsment-rendszer elkötelezett működtetésével csökkenthető az anyag- és energiafelhasználás, a szennyezőanyag-kibocsátás, a keletkezett hulladék mennyisége, a környezeti és működési kockázat (veszélyes anyagok, energiaárak ingadozása), valamint könnyebbé válik az információhoz való hozzáférés. Emellett a vevők és a hatóságok pozitívabban ítélik meg a tanúsított céget, illetve a jogszabályok betartásával elkerülhetőek a bírságok.

A fenti előnyök mellett a tanúsítvány megléte és a környezettudatos vállalati magatartás egyúttal hatásos marketingeszköz is. Ez jelentős előny, mivel manapság a vállalatoknak egyre fontosabb, hogy valamilyen módon meg tudjak különböztetni magukat versenytársaiktól. Ennek érdekében megéri lépéseket tenni a társadalmi felelősségvállalás vagy egyszerűen a környezettudatosság irányába. A potenciális megtakarítások és a pozitív társadalmi megítélés kedvezőbb versenyhelyzetet és piaci előnyt jelenthet a vállalatok számára. Ezért is érdemes ISO 14001-es szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert működtetni (KIR).

A tanúsítvány megszerzése

pdca-krollAz ISO (International Standard Organization- Nemzetközi Szabványügyi Testület) rendszerszabvány célja, hogy segítse a vállalatokat egy olyan menedzsmentrendszer kialakításában, amely a vállalat minden tevékenysége során figyelembe veszi a környezetvédelem szempontjait.

 Az ISO 14001 szabvány szerint működő menedzsmentrendszer kiépítése 3 nagyobb lépésből áll. A rendszer kiépítése és üzemeltetése a PDCA (plan-do-check-act) ciklus elveire épül, vagyis a folyamatos fejlesztés jegyében egymást követik a tervezési, megvalósítási, ellenőrzési, és korrekciós, fejlesztő folyamatok.

1. lépés: Előkészítés

– Kollégáink a vállalkozás tevékenységi folyamatainak, elképzelhető környezeti veszélyforrásait és üzemszerű környezeti terheléseit feltérképezik

– Átvizsgálják a rendelkezésre álló dokumentációt

– Rendszerezik a cég számára betartandó jogszabályokat és szabványokat

2. lépés: Az ISO 14001 szabvány szerinti dokumentumrendszer kidolgozása

– Kollégáink a rendszer írott szabályozásait a cég sajátosságaihoz igazítják a környezetirányítási vezető segítségével

– A cég menedzsmentjével közösen meghatározzák a környezeti politikát, a környezeti célokat (programokra lebontva)

– Elkészítik a környezetközpontú irányítási rendszer kézikönyvét

-Kidolgozzák az utasításokat, eljárásokat és programokat a környezetvédelmi célok megvalósítására

– Elkészítik a rendszer formanyomtatványait

3. lépés: A környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 14001) bevezetése

– Oktatást, tréninget tartanak a cég összes munkatársa számára, visszaellenőrzéssel

– Az ISO 14001 (KIR) próba működtetés során keletkezett tapasztalatokat értékelik és a szükséges javításokat, fejlesztéseket kidolgozzák

– Belső audit(ok) lefolytatásakor kollégáink jelen vannak, ha szükséges segítik a környezetirányítási vezető munkáját

– Vezetőségi átvizsgáláson jelen vannak, segítik az értékelést

– Segítséget nyújtanak a tanúsító audit megszervezésében

– Jelen vannak a tanúsító auditon, szakértelmükkel segítik a környezetirányítási vezetőt az audit során

Amennyiben szeretne ISO 14001 vagy EMAS szerint tanúsított környezetmenedzsment rendszert, forduljon hozzánk bizalommal.

Töltse le tájékoztatónkat: Környezetmenedzsment